Οικονομικά στοιχεία – Ισολογισμοί – Στοιχεία Δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΔΕΛΦΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Ν.1069/80.


 

 

 

 

Δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων και των ισολογισμών – απολογισμών της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών

Έτος 2018

Έτος 2019

Έτος 2020