Οικονομικά στοιχεία – Ισολογισμοί – Στοιχεία Δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΔΕΛΦΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Ν.1069/80.


 

 

 

 

Δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων και των ισολογισμών – απολογισμών της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

1.BusinessPlan2021-2025_A_Final

1.BusinessPlan2021-2025_B_Final

1.BusinessPlan2021-2025_C_Final

ΑΠΟΦΑΣΗ 60(16-3-2021)ΜΕ ΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2021-2026

Έτος 2018

Έτος 2019

Έτος 2020

Έτος 2021

Έτος 2022