Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για το έτος 20212

ΑΠΟΦ 33(275(1-11-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜ(ΚΩΝ ΚΑΤ(ΣΕΩΝ ΧΡΗΣ 2022

ΑΠΟΦ 24(192(8-8-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022