Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για το έτος 2020