Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για το έτος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 32-264(12-10-2021) ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΧ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 33(271(21-10-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020