ΑΠΟΦΑΣΗ 234(16-9-2021)ΜΕ ΑΔΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ