ΜΕ ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 217(30-8-2021) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ