Ποιότητα νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης


Η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών διενεργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους όλους τους προβλεπόμενους δειγματοληπτικούς ελέγχους για το πόσιμο νερό σε συνεργασία με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια βάση της νομοθεσίας και σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ 1(δ) / Γ Π οικ.67322/2017 « περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης είναι πόσιμο, πολύ καλής ποιότητας ως προς τη μικροβιολογική και χημική σύστασή του ενώ εμφανίζει μέτρια σκληρότητα η οποία αποδίδεται στις υδρογεωλογικές συνθήκες.

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών για το έτος 2024

ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2024

ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2024

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 2024

Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 2024

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2024

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 2024

Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2024

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 2024

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών για το έτος 2023

1. Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2023

2. Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 2023

3. Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2023

4. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 2023

5. Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 2023

6. Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2023

7. Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2023

8. Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 2023

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών για το έτος 2022

1.ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

2.Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ

3. Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

4.Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ

5.Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ

6. Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ

7.Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

8. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ

 

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών για το έτος 2021

1.ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

2.Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ

3. Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

4.Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ

5.Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ

6. Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ

7.Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

8. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών για το έτος 2020

1. ΔΕ Άμφισσας
2. ΔΕ Ιτέας
3. ΔΕ Γαλαξιδίου
4. ΔΕ Δεσφίνας
5. ΔΕ Δελφών
6. ΔΕ Γραβιάς
7. ΔΕ Παρνασσού
8. ΔΕ Καλλιέων

Πιστοποιητικά Ανάλυσης ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών για το έτος 2019
1. ΔΕ Άμφισσας
2. ΔΕ Ιτέας
3. ΔΕ Γαλαξιδίου
4. ΔΕ Δεσφίνας
5. ΔΕ Δελφών
6. ΔΕ Γραβιάς
7. ΔΕ Παρνασσού
8. ΔΕ Καλλιέων