ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΑΔΑ: Ω4ΥΩ46ΜΩΟΑ-ΡΤΨ)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΑΠΟ 01.01.2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34(26-2-2021)ΜΕ ΑΔΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30 245 25-11-2020 ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                                                  Ενημερωτικό-Δελφών-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΥ-ΔΕΛΦΩΝ-2022 (1)