Στοιχεία Επικοινωνίας και Τοποθεσία Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών
Λεωφ. Κ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου, Άμφισσα, ΤΚ33100
Τηλ.: 22650 79197, 22650 79198, 22650 79183
Φαξ: 22650 79194
Ηλ. ταχυδρομείο: info@deyadelphi.gr