ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 21-12-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 21-12-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 22-11-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 22-11-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 22-11-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ, ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ , ΑΜΦΙΣΣΑ 18-10-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ, 18-10-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 18-10-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 21-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΕΛΑΙΩΝΑΣ 26-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΚ ΑΓ. ΚΩΝΝΟΥ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΚ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 27-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 27-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 22-6-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 22-6-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 24-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 24-5-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΡΔ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΡΔ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΗΓΗ – ΤΚ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) 15-2-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 15-2-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΕΛΑΙΩΝΑ 15-2-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 15-2-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ – ΤΚ ΒΙΝΙΑΝΙΗΣ 15-2-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ-ΤΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 15-02-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 15-02-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΧΩΡΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2-2-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ¨ Τ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ Τ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ 19.1.2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τ.Κ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 19-1-2022