ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ_ΑΜΦΙΣΣΑ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ_ΑΜΦΙΣΣΑ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΝΟΥ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ_22_2_23

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ_22_2_23

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ_22_2_23

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΔΕΥΑ_ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ_ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ_ΑΜΦΙΣΣΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ – Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΗΣ ( ΑΜΦΙΣΣΑ )_26_7_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΗΣ ( ΑΜΦΙΣΣΑ )_26_7_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΟΣ – 31.10.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ – 31.10.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ ( ΑΜΦΙΣΣΑ ) – 31.10.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ – 30-11-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ) – 30-11-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑ – Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ) – 28.12.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ – Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ – 28.12.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ – 28.12.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ- 30.11.2023