Πρόσκληση 11ου Διοικητικού Συμβουλίου.docx ορθή επανάληψη