Πρόσκληση 11ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη