Πρόσκληση 12ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη