Πρόσκληση 13ου Διοικητικού Συμβουλίου.doc..docx ορθή επανάληψη