Πρόσκληση 15ου Διοικητικού Συμβουλίου.doc..docx ορθή επανάληψη