Πρόσκληση 17ου Διοικητικού Συμβουλίου.docx ορθή επανάληψη