Πρόσκληση 18ου Διοικητικού Συμβουλίου σε ορθή επανάληψη