Πρόσκληση 18ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθη επαναληψη