Πρόσκληση 19ου Διοικητικού Συμβουλίου.docx ορθή επανάληψη