Πρόσκληση 19ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη