Πρόσκληση 2ου Διοικητικού Συμβουλίου.docx ορθή επανάληψη