ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 21-12-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΡ ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 21-12-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ- ΓΑΛΑΞΙΔΙ 21-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 11-8-2022 – Αντίγραφο

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ Αγ. ΠΑΝΤΩΝ 11-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 11-8-2022 – Αντίγραφο

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΡ ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 22-6-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 22-6-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΡΔ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 27-4-2022ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΕΡΟ ΡΔ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΡ – ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΡΑΛΙΑ – ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΤΚ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ¨ΒΡ¨ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Τ.Κ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Τ.Κ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τ.Κ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 19-1-2022