ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_ΙΤΕΑ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦ. ΣΩΤΗΡΟΣ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ_ΙΤΕΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΙΤΕΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ – ΚΙΡΡΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ_ΚΙΡΡΑ_25_4_23

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ – ΙΤΕΑ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦ. ΣΩΤΗΡΟΣ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ – Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞΩ ΒΡΥΣΗ – Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΤΡΙΤΑΙΑ)_26_7_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ ( ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΤΕΑ ) – 31.10.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ – 31.10.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ ( ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΤΕΑ ) – 28.12.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ ( ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΤΕΑ ) – 28.12.2023