ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ_ΙΤΕΑ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦ. ΣΩΤΗΡΟΣ – Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ_26_01_2023