Πρόσκληση 20ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη