Πρόσκληση 20ου Διοικητικού Συμβουλίου.docx ορθή επανάληψη