Πρόσκληση 28ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη