Πρόσκληση 3ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη