ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ – Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ B.P. – Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ_26_01_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΒΡ_ΤΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) – Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ_27_03_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ – Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ_28_06_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ-29.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΔΡΟΜΟΥ – Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ-29.09.2023