ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΚΙΡΡΑ 12-01-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 22-11-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΤΕΑΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 22112022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ ΚΙΡΡΑ 21-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΙΤΕΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ 21-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΙΜΑΡΗ ΤΚ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 26-8-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ 22-6-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΗ ΙΤΕΑΣ 22-6-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 22-6-2022

ΝΕΡΟ ΡΔ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΡΔ ΑΠΟ ΕΞ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΙΡΡΑΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΡΔ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΙΡΡΑΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΡΔ ΑΠΟ Ι ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΙΤΕΑΣ ΤΚ ΙΤΕΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΕΞ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΙΡΡΑ – ΔΕ ΙΤΕΑΣ 27-4-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΤΚ ΙΤΕΑΣ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ – ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΙΤΕΑΣ 16-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΙΤΕΑΣ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 19-1-2022

19-1-2022 ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ Τ.Κ ΚΙΡΡΑΣ 19-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ Τ.Κ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 19-1-2022