Πρόσκληση 31ου Διοικητικού Συμβουλίου. ορθή επανάληψη