Πρόσκληση 32ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη