ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΄ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ΄ΓΡΑΒΙΑ 12-01-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΝΟΧΩΡΙ 12-01-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΦΕ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ 12-01-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΑ 12-01-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 12-01-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΓΝΟΥ ΣΚΛΗΘΡΟ 12-01-2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ 20.12.2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΝΟΧΩΡΙ 20.12.2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 20.12.2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΛΗΘΡΟ 20.12.2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 20-12-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 20-12-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΓΡΑΒΙΑΣ 20-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 20-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 6-9-2022 – Αντίγραφο

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΚ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠ[Ο ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΒΑΡΙΑΝΗΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΚ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΚ ΓΡΑΒΙΑΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 11-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 11-7-2022

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΚΑΣΤΡΟ¨- Τ.Κ ΓΡΑΒΙΑΣ 29-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 15-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ – ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ 16-02-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΔΙΑΒΑΣΗ – ΤΚ ΓΡΑΒΙΑΣ 15-02-2022