ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 6-9-2022 – Αντίγραφο

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΚ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠ[Ο ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΒΑΡΙΑΝΗΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΚ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΚ ΓΡΑΒΙΑΣ 26-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 11-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 11-7-2022

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ¨ΚΑΣΤΡΟ¨- Τ.Κ ΓΡΑΒΙΑΣ 29-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 15-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ – ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ 16-02-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΔΙΑΒΑΣΗ – ΤΚ ΓΡΑΒΙΑΣ 15-02-2022