ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ_16_02_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ_16_02_2023

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΓΡΑΒΙΑ_24_5_23_

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ_24_5_23

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑ)_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ -04.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ-04.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΒΑΡΙΑΝΗΣ-04.09.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ-25.10.2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑ) – 25.10.2023