ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ_16_02_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ – Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ_16_02_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ_24_05_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ – Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ_24_05_23

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ_24_5_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ)_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΛΙΛΑΙΑΣ_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ BP – Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ – Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ)_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ_27_07_2023

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ – Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ) – 25.10.2023