ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ – ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 15-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 15-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ – ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 16-02-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 16-02-2022