ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΧΩΡΙΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 12-01-2033

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 20.12.2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 20-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑΒΕΡΝΑ ΓΚΡΙΖΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 4-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΛΑΙΑ 4-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 4-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 4-7-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 21-6-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΤΚ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ – ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 15-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 15-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΥΓΕΡΗ – ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 16-02-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 16-02-2022