ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΡΔ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 4-10-2022

ΝΕΡΟ ΡΔ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 20-9-2022

ΝΕΡΟ ΡΔ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ20-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 20-9-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΑ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 6-6-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 6-6-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΜΠΛΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΜΥΛΟΣ ΤΚ ΣΤΡΩΜΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΠΥΡΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΚ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 25-5-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 15-3-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΜΥΛΟΣ Τ.Κ ΣΤΡΟΜΗΣ 5-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ,Κ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 5-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 5-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ 5-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΠΥΡΑ 5-1-2021

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 5-1-2022

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 5-1-2022