Πρόσκληση 9ου Διοικητικού Συμβουλίου ορθή επανάληψη